Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló - fejlesztésrőlA kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

Projekt címe: Bodmér Község csapadékvíz elvezetési feladatok megoldása I.

Szerződött támogatás összege: 67 953 700 Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A településen a nagyobb esőzések mindig gondot okoznak, mert a község központján átfolyó Bodméri vízfolyás nem képes elvezetni a vízgyűjtő területén keletkező nagy mennyiségű csapadékot , ezzel veszélyezteti a vízfolyás mentén lévő lakóházakat. E jelentős probléma megoldására nyújt lehetőséget a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati forrás. A pályázati támogatással egy tározó megépítésével, valamint bel- és külterületen mederrendezéssel, burkolt meder kiépítésével,műtárgyak felújításával, víz, - és hordalék fogók kialakításával jelentősen javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település. A beruházás eredményeként megvalósuló vízrendezés a lakóterületek védelmén túl a mezőgazdasági területek védelmét is szolgálja.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.


Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00003

További nyertes pályázatok1. 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás Ingatlan vásárlásra, telkek és építési telkek kialakítása céljából

a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

· a projekt címe Ingatlan vásárlás telkek és építési telkek kialakítása céljából

· a szerződött támogatás összege 30.000.000 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban) 100 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

Bodmér Község Önkormányzata a Vasvári Pál utca és a Magyar Sándor utca között új utcát kívánunk nyitni a 38 és 39 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával annak érdekében, hogy a településközpontban is biztosítva legyen a község keresztirányú átjárhatósága. Az új utcában 12 telek kitűzése és kialakítása történik, ebből két telek közművesített építési telek. A többi 10 telek közművesítés nélküli telek lesz, melyek közművesítése egy későbbi ütemben valósul meg, mivel. A kialakításra kerülő telkeket a helyi fiatalok között jelképes összegért kívánjuk szétosztani, helyben tartásuk elősegítése és ezáltal a bodméri lakosság számának növekedése céljából. A támogatásból továbbá a közösségi házat kívánjuk felújítani, mely Bodmér egyetlen közintézménye és közösségi találkozóhelye. Itt található a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő és a könyvtár is, továbbá itt szervezzük a települési rendezvényeket is, időjárástól függően az épületen belül vagy az udvaron. A rendezvények színvonalas lebonyolításához, továbbá a különböző funkciók működtetéséhez szükséges az épület megfelelő karbantartása. A közösségi ház 2004-ben lett felújítva, azóta tisztasági festés nem történt. A támogatás keretében az épületen belüli festést, mázolást, a kisebb javításokat kívánjuk elvégezni. A településen található egyetlen játszótér eszközei elhasználódtak. A jelenlegi játszótér a 10 év alatti korosztály részére használható. A község lakosságának, a szülők és a gyermekek számára fontos, hogy biztonságos játszótér álljon a gyermekek rendelkezésére, amely a község egyetlen ilyen jellegű színteréül szolgál. Jelenleg meglévő eszközei (hinta,csúszda, homokozó) felújításra szorulnak. A felújítás kapcsán szükséges anyagok (homok, kavics) pótlása, valamint az elhasználódott, esetlegesen sérült, meghibásodott eszköz cseréje, pótlása történne

· a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31.
· projekt azonosító száma : 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat és 1345/2017. (VI.9.)

2. Belterületi utak felújítása

- a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata
-Projekt címe Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

· a szerződött támogatás összege 10.261.733 Ft, önerő: 1.810.894 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban) 85 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében az alábbi belterületi utak felújítása történik:
Vasvári Pál köz, érintett útszakasz: 106 fm
Béke utca érintett útszakasz: 244 fm
Ady E. u. I. szakasz érintett útszakasz: 345 fm
Vasvári Pál u., buszforduló, érintett útszakasz: 41 fm
Belterület, Temetőhöz vezető út - érintett útszakasz: 230 fm

a projekt tervezett befejezési dátuma 2018.12.31.

· projekt azonosító száma : 351855


3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

- a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

- a projekt címe: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

- a szerződött támogatás összege 2.950.000 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban) 100 %

- a projekt tartalmának bemutatása: Vasvári Pál utcai járda felújítása a páros oldalon 570 m hosszan, 1,2 m szélességben

-a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31.

- projekt azonosító száma : 324451