Kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: A bodméri községháza épületenergetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 34 379 911 Ft

A projekt tartalmának bemutatása: A községháza épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. A homlokzati hőszigetelés 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel történik. Lábazati hőszigetelésként 15 cm vastag XPS hőszigetelés kerül alkalmazásra, teljes felületi ragasztással rögzítve. A homlokzati hőszigetelési megoldások együtt kezelendőek a tűzvédelmi követelményekkel (tűzvédelmi sávok kialakítása). A homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot lemezből és ásványi hőszigetelő lapokból áll, azokon a helyeken alkalmazva, ahol ez előírás. A hőszigetelő rendszer vastagsága 15 cm. A padlásfödémen, és a ferde padlásfödémen a meglévő 15 cm hőszigetelés 15 cm új, kőzetgyapot hőszigetelést kap. A határoló falakban található, a Magyar Falu programból nem cserélt összes nyílászáró szerkezet cseréje megtörténik, melyet korszerű műanyag ajtókra és ablakokra cserélnek, mely szerkezetek minden eleme megfelel a vonatkozó hőtechnikai előírásoknak, a nyílászárók a szükségesnek megfelelően önszabályzós résszellőzőket tartalmaznak, és a szükséges helyeken szúnyoghálókat. A nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel ellátottak (Uw kisebb vagy egyenlő1,15 W/m2K). Gépészeti korszerűsítés a projekt során nem történik, mivel 2021 végén a Magyar Falu programból megvalósult. A Felhívásnak megfelelő projektarányos akadálymentesítés történik, a rehabilitációs szakmérnök későbbi előírásainak és a Felhívásnak megfelelően. Jelenleg az akadálymentesítés közel megfelelő az előírásoknak, a hőszigetelés miatt azonban a rámpa bővítendő, és a hiányzó tájékoztató elemek megvalósítása szükséges. A tervezett napelemes rendszer 13,6 kWp-s panelteljesítményű és 12,5 kVA csatlakozási teljesítményű rendszer (34 db TRINA SOLAR VERTEX 400WP TSM-DE09.08 napelem modulból álló rendszer, 1 db Fronius Symo 12.5-3-M WLAN inverter vagy ezzel egyenértékű rendszer) DNY-i és DK-i tájolás mellett magas tetőre telepítetten.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata
A pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése
A pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21
Projekt címe: Bodmér, 03/4 és 03/15 Hrsz-ú külterületi út felújítása
Projekt azonosító száma: 3295335327
A szerződött támogatás összege: 48 945 743 Ft
A támogatás mértéke: 95%
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében a Bodmér külterületén található 03/4 és 03/15 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon vezető leromlott állapotú egy szakaszán itatott aszfaltmakadám, további szakaszán pedig zúzottkő burkolattal rendelkező út felújítását valósítja meg. A felújításra kerülő útszakaszok teljes hossza 945 méter. A burkolat tervezett szélessége 3,75 m, a padka szélessége 1,00 m, a padka oldalesése kifelé 5,00%. Az itatott aszfaltmakadám burkolatú szakaszon a burkolat szélesítésre, illetve kiegyenlítésre kerül. A zúzottkő burkolatú szakaszon, a meglévő felület gréderezését követően zúzottkő anyagpótlással kiegyenlítésre kerül. A kiegyenlítéseket követően egy ütemben, teljes hosszban aszfalt kopóréteg kerül beépítésre. A munkálatok során a felmagasodott padka nyesésre kerül és teljes hosszon, a burkolat mindkét szélén, 1,0 m szélességbe nemesített padka épül. A fejlesztéssel érintett út Bodmér és Szár települések jó minőségű aszfalt burkolatú úton történő megközelítését szolgálja. A fejlesztést követően a két település közötti utazási idő lerövidül, az Újbarok felé vezető kerülő út kihagyásával tud megvalósulni. Bodmér zsáktelepülés jellegéből adódóan az útfelújítás a település valamennyi lakójának életére pozitív hatást gyakorol. Az út fontos szerepet tölt be a helyi mezőgazdasági termelők életében, hiszen az útszakasz mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálják.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló - fejlesztésről


Projekt címe: Bodméri vízfolyam rendezése II. ütem
Kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00039

A szerződött támogatás összege 135 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.04.01.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Bodméri vízfolyás Bodmér község centrumában található, gyakorlatilag kettéosztja azt, közel ÉD-i nyomvonallal húzódik. Befogadója a Sósi-ér, eredete a kül,- és belterület határán található Bodmér településtől É-ra. A vízfolyás tulajdonosa és üzemeltetője Bodmér Község Önkormányzata. A meder vízkészletét a külvízgyűjtőn összegyülekező és lefolyó vízmennyiség, a belterület irányából bevezetett csapadékvíz biztosítják. Jelen pályázat a korábban sikeres pályázatból megvalósult Bodméri vízfolyás mederrendezésének folytatása. A TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00003 azonosító számú pályázatból megvalósult a vízfolyás felső 2+835-4+320 km szelvények közötti bel,- és részben külterületi mederszakaszának rendezése, záportározó került kialakításra. A műszaki kialakítással javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település. A projektben szereplő beavatkozások a Felhívásban meghatározott „Önállóan támogatható tevékenységek A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével kerültek kidolgozásra. Beruházással érintett helyszínek: 8080 Bodmér hrsz.: 02/2; 02/4; 02/44; 02/45; 02/5; 025; 02/6; 02/7; 02/8; 029; 08/41; 60; 65/2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00015

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben"

A Projekt összköltsége 60-000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint.

- kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
- a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
- tervezett befejezés dátuma: 2021.09.28.

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben" pályázat konzorciumi formában valósul meg.

A konzorcium vezetését Csákvár Város Önkormányzata, mint a kijelölt pályázati térség központi szereplője vállalta el. A pályázatot megvalósító települések Fejér megyében, a Bicskei kistérségben találhatóak: Csákvár, Bodmér Vértesboglár, Gánt, Alcsútdoboz, Felcsút, Etyek

A települési lakosságszám alapján a pályázatban 1 célterület kerül kijelölésre, amely tartalmazza az összes konzorciumi partner teljes települését. A választott pályázati tevékenységek a teljes lakosság helyzetére hatással vannak, így a településen belüli esetleges lehatárolásoknak nincsen szakmai indokoltásága. A projektben érintett települések a térség jellemző kihívásaival küzdenek: olyan élhető környezetet kell teremteni és hosszú távon fenntartani az egyes városok vezetőinek, ami a lakosság helyben maradását eredményezi, különösen a fiatalabb korosztályok esetében.

A pályázatot megvalósító konzorcium tagjainak elsődleges problémái az alábbiak:
- A helyben maradás támogatására célzott beavatkozások szükségesek;
- A helyi közösségek mérsékelt aktivitása;
- Egyes korosztályok nehezen érhetőek el közösségi tevékenységekre (különösen a fiatal korosztály);
- A helyi hagyományok - értékek ápolásának nincsen strukturált kerete.
Ezen problémák kezeléséhez „A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívás aktuális megoldásokat kínál.

A projekt nevesített céljai az alábbiak:
- A lakosság közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének a fejlesztése.
- A közösségi szerepvállalás erősödését az érintett célcsoportok körében,
- Helyi társadalmi együttműködések generálása.
- Helyi identitást erősítő rendezvények, események, aktivitások megszervezése.
- Közösségfejlesztési folyamatok célzott támogatása.
- Közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok bevezetése és következetes alkalmazása.

----------------------------------------------------------------------------------------------
A kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

projekt címe: Bodmér Község csapadékvíz elvezetési feladatok megoldása I.

szerződött támogatás összege: 67 953 700 Ft.

támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A településen a nagyobb esőzések mindig gondot okoznak, mert a község központján átfolyó Bodméri vízfolyás nem képes elvezetni a vízgyűjtő területén keletkező nagy mennyiségű csapadékot , ezzel veszélyezteti a vízfolyás mentén lévő lakóházakat. E jelentős probléma megoldására nyújt lehetőséget a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati forrás. A pályázati támogatással egy tározó megépítésével, valamint bel- és külterületen mederrendezéssel, burkolt meder kiépítésével,műtárgyak felújításával, víz, - és hordalék fogók kialakításával jelentősen javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település. A beruházás eredményeként megvalósuló vízrendezés a lakóterületek védelmén túl a mezőgazdasági területek védelmét is szolgálja.


A Bodméri vízfolyás Bodmér község centrumában található, gyakorlatilag kettéosztja a települést. A meder vízkészletét a külvízgyűjtőn összegyülekező és lefolyó vízmennyiség, és a belterület irányából bevezetett csapadékvíz biztosítják. A 2016 áprilisában benyújtott pályázat a Bodméri vízfolyás felső, mintegy 1485 méteres bel,- és részben külterületi mederszakaszának rendezését tartalmazza. A meder ezen a szakaszon 4-5 % fenékesésű, aminek a következménye, hogy a burkolatlan mederszakaszokon, valamint a keresztező műtárgyak környezetében rézsűsuvadások, mederállékonysági problémák mutatkoztak, így nagycsapadékok idején, a mederből a levonuló víz kilépve, veszélyezteti a tőle 8-10 m-re lévő épületek lakóit, az ott folyó tevékenységeket. E mederszakasz mentén közvetlenül 58 lakóingatlan található. A fejlesztéssel, amelynek része egy tározó megépítése, valamint bel- és külterületen mederrendezés, burkolt meder kiépítése, víz, - és hordalék fogók kialakítása, jelentősen javulnak a vízkárelhárítás feltételei megvalósul a víz,- és hordalék visszatartás, tehermentesíthető a meder. A tározó megépítésének másodlagos pozitív hatása az ökológiai hatás függetlenül attól, hogy állandó vízszint tartásra nem kerül sor. A projekt a lakóterületek védelmén túl, mezőgazdasági területek védelmét is szolgálja.

projekt befejezési dátuma: 2019.09.30
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00003

További nyertes pályázatok1. 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás Ingatlan vásárlásra, telkek és építési telkek kialakítása céljából

a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

· a projekt címe Ingatlan vásárlás telkek és építési telkek kialakítása céljából

· a szerződött támogatás összege 30.000.000 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban) 100 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

Bodmér Község Önkormányzata a Vasvári Pál utca és a Magyar Sándor utca között új utcát kívánunk nyitni a 38 és 39 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával annak érdekében, hogy a településközpontban is biztosítva legyen a község keresztirányú átjárhatósága. Az új utcában 12 telek kitűzése és kialakítása történik, ebből két telek közművesített építési telek. A többi 10 telek közművesítés nélküli telek lesz, melyek közművesítése egy későbbi ütemben valósul meg, mivel. A kialakításra kerülő telkeket a helyi fiatalok között jelképes összegért kívánjuk szétosztani, helyben tartásuk elősegítése és ezáltal a bodméri lakosság számának növekedése céljából. A támogatásból továbbá a közösségi házat kívánjuk felújítani, mely Bodmér egyetlen közintézménye és közösségi találkozóhelye. Itt található a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő és a könyvtár is, továbbá itt szervezzük a települési rendezvényeket is, időjárástól függően az épületen belül vagy az udvaron. A rendezvények színvonalas lebonyolításához, továbbá a különböző funkciók működtetéséhez szükséges az épület megfelelő karbantartása. A közösségi ház 2004-ben lett felújítva, azóta tisztasági festés nem történt. A támogatás keretében az épületen belüli festést, mázolást, a kisebb javításokat kívánjuk elvégezni. A településen található egyetlen játszótér eszközei elhasználódtak. A jelenlegi játszótér a 10 év alatti korosztály részére használható. A község lakosságának, a szülők és a gyermekek számára fontos, hogy biztonságos játszótér álljon a gyermekek rendelkezésére, amely a község egyetlen ilyen jellegű színteréül szolgál. Jelenleg meglévő eszközei (hinta,csúszda, homokozó) felújításra szorulnak. A felújítás kapcsán szükséges anyagok (homok, kavics) pótlása, valamint az elhasználódott, esetlegesen sérült, meghibásodott eszköz cseréje, pótlása történne

· a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31.
· projekt azonosító száma : 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat és 1345/2017. (VI.9.)

2. Belterületi utak felújítása

- a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata
-Projekt címe Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

· a szerződött támogatás összege 10.261.733 Ft, önerő: 1.810.894 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban) 85 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében az alábbi belterületi utak felújítása történik:
Vasvári Pál köz, érintett útszakasz: 106 fm
Béke utca érintett útszakasz: 244 fm
Ady E. u. I. szakasz érintett útszakasz: 345 fm
Vasvári Pál u., buszforduló, érintett útszakasz: 41 fm
Belterület, Temetőhöz vezető út - érintett útszakasz: 230 fm

a projekt tervezett befejezési dátuma 2018.12.31.

· projekt azonosító száma : 351855


3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

- a kedvezményezett neve: Bodmér Község Önkormányzata

- a projekt címe: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

- a szerződött támogatás összege 2.950.000 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban) 100 %

- a projekt tartalmának bemutatása: Vasvári Pál utcai járda felújítása a páros oldalon 570 m hosszan, 1,2 m szélességben

-a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31.

- projekt azonosító száma : 324451