A faluról
Önkormányzat
Aktuális hírek
Rendeletek
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
Események
Vállalkozói lap
Galéria

Településképi rendelkezések

Településképi Arculati Kézikönyv

16/2017. (XII.27.) a településkép védelméről

Határozat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Önkormányzati rendeletek

6/2018. (XI.6.) szociális célű tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

5/2018. (V.31.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2018. (II.01.) a településkép védelméről (mellékletekkel)

14/2017. (X.26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről

9/2017.(VII.4.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

7/2017. (V.25.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2017. (IV.28.) az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról

4/2017. (III.30.) házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

3/2017. (I.31.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (I.30.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

1/2017. (I.25.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2016. (XII.2.) a közterületek filmforgatás célú használatáról

18/2016. (X.27.) önkormányzati kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről

17/2016. (X.27.) a község címerének és zászlójának alapításáról és annak használati rendjéről

16/2016. (X.27) a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről

14/2016. (IX.30.) a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

13/2016. (IX.30.) a közművelődésről

12/2016. (IX.30.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2016. (IX.30.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2016. (IX.30.) a temetőkről és a temetkezésről

5/2016. (V.26.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2016. (II.11.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2016. (I.28.) a kötelező adatkezelés szabályairól

15/2015. (XI.27.) A helyi adókról

14/2015. (XI.27.) Talajterhelési díjról

11/2015. (X.30.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

8/2015. (VIII.14.) ebrendészeti hozzájárulásról

7/2015. (VIII.14.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

6/2015. (VI.30.) Helyi környezet védelméről, köztisztaságról

5/2015. (IV.30.) Háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás

Gazdasági Program 2015-2019.

1/2015. az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

4/2014. az épített és természeti környezet helyi védelméről

9/2012. (IV.26.) Falugondnoki szolgálatról

6/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelete a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

5/2012.(IV.01.)önkormányzati rendelete a gyermekvédelm helyi szabályozásáról

15/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

8/2008. (XII.18.) a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról

8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Helyi Építési Szabályzat térkép

18/2004. (XII.21.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Településfejlesztési eszközökHÉSZ

8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelet A Helyi Építési Szabályzatról
HÉSZ szabályozási terv

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv határozat

Településfejlesztési koncepció

Csákvári településfejlesztési koncepció


Letölthető nyomtatványok

Kérelem rendszeres lakásfenntartási települési támogatás megállapításához

Kérelem települési támogatás megállapításához

Vagyonnyilatkozat települési támogatás megállapításához

Kérelem rendkívüli temetési települési támogatás megállapításához

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Működési engedély iránti kérelem

Bejelentés nyitvatartási idő változásról


 
Webprogramozás és design: Benis Erzsébet