A faluról
Önkormányzat
Aktuális hírek
Rendeletek
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
Nyilvántartások
Események
Vállalkozói lap

Településképi rendelkezések

Településképi Arculati Kézikönyv

16/2017. (XII.27.) a településkép védelméről

Határozat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Önkormányzati rendeletek

6/2024. (V.30.) önk. rendelet - Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

5/2024. (IV.25.) önk. rendelet - Önkormányzat 2023. évi költségvetés mód.

4/2024. (III.21.) önk. rendelet - a szociális célú tüzifa támogatásról

3/2024. (III.21.) önk. rendelet - nem közművel összegyújtött szennyvíz egyes pontjának hatályba nem lépéséről

2/2024. (II.29.) önk. rendelet - nem közművel összegyújtött szennyvíz

1/2024. (II.8.) önk. rendelet - Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

10/2023. (XII.18.) SZMSZ mód.

9/2023. (X.27.) önk. rendelet - helyi adórendelet mód.

8/2023. (IX.28.) önk. rendelet - Önkormányzat 2023. évi költségvetés mód.

7/2023. (VIII.10.) önk. rendelet - a szociális célú tüzifa támogatásról

6/2023. (V.31.) önk. rendelet - Önkormányzat 2022. évi zárszámadás

5/2023. (VI.1.) önk. rendelet - Köztemető használatának rendjéről

4/2023. (VI.1.) önk. rendelet - falugondnoki szolgálatról

3/2023. (VI.1.) önk. rendelet - közterület elnevezés, házszámozás rendje

2_2023. (III.30.) önk. rendelet - Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1/2023. (II.10.) önk. rendelet - Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

11/2022. (XII.19.) önk. rendelet - Önkormányzat 2022. évi költségvetés mód.

10/2022.(XI.2.) önk. rendelet - helyi adó módosításáról

9/2022. (IX.12.) önk. rendelet - Önkormányzat 2022. évi költségvetés mód.

8/2022. (VII.29.) önk. rendelet - nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése

7/2022. (VII.20.) önk. rendelet - vagyonrendelet módosítás

6/2022. (VII.22.) önk. rendelet - a szociális célú tüzifa támogatásról

5/2022. (VI.1.) önk. rendelet - a köztisztaságról

4/2022. (V.31.) önk. rendelet - Önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról

3/2022. (VI.1.) önk. rendelet - SZMSZ mód.

02/2022 (III.31.) önk. rendelet - 2021. évi költségvetés mód.

01/2022. (II.14.) önk. rendelet - Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

15/2021. (XII.13.) önk. rendelet - 2021. évi költségvetés mód.

14/2021. (XII.6.) önk. rendelet - a helyi közművelődésről

13/2021. (IX.20.) önk. rendelet - 2021. évi költségvetés mód.

12/2021.(VIII.3.) rendelet - szociális célú tüzifatámogatásról

11/2021. (VII.8.) önk. rendelet - települési tám. rend.mód. (óvodai-isk.tám.)

10/2021. (V.21.) önk. rendelet - az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

9/2021. (II. 26.) önk. rendelet - Bodmér 2020. évi költségvetésének 3. sz. mód.

8/2021. (II. 23.) önk. rendelet - nem közművel összegyűjtött szennyvíz mód.

7/2021. (II.11.) önk. rendelet - gyermekvédelem helyi szabályozásáról (hatályon kívül helyezés)

6/2021. (II.5.) - házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól mód.

5/2021. (II.4.) önk. rendelet - önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

4/2021. (II.3.) önk. rendelet - SZMSZ módosítása jav.

3/2021. (II.3.) önk. rendelet - nem közművel összegyűjtött szennyvíz

2/2021. (I.20.) önk. rendelet - házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

1/2021. (I.20.) önk. rendelet - a helyi adókról szóló rend.mód. (iparűzési)

14/2020. (XII. 4.) önk.rend. - Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.pdf

13/2020. (XI.9.) önk. rendelet - a helyi adókról szóló rend.mód. (iparűzési)

12/2020. (XI.9.) önk. rendelet - egészségügyi alapellátás körzetei mód.

11/2020. (XI.9.) önk. rendelet - települési támogatás

10/2020. (X.5.) önk. rendelet - ebrendészeti hozzájárulásról szóló rend.hatályon kívül hely.

9/2020. (X.5.) önk. rendelet - az Önkormányzat 2020. évi költségvetés mód.

8/2020. (VIII. 26.) önk. rend. - az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 5_2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2020. (VIII. 26.) önk. rend. - a szociális célú tűzifa támogatásról

6/2020. (VII. 15.) önk.rend. - az Önkormányzat 2019_zárszámadása

5/2020. (VII. 15.) önk.rend. - Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

4/2020. (V. 15.) önk.rend. - építési telkek vásárlásának támogatásáról

3/2020. (II. 10.) önk. rendelet - a polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről

2/2020. (II. 10.) önk. rendelet - az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1/2020. (II. 1.) önk. rendelet - SZMSZ

7/2019. (XI.19.) a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

6/2019. (XI.19.) a helyi építési szabályzatról

6/2019. (XI.19.) 1. melléklet

6/2019. (XI.19.) 2. melléklet

137/2019. (XI.18.) Határozat

Településszerkezeti terv leírása

4/2019. (V.30.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2019. (III.28.) közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

6/2018. (XI.6.) szociális célű tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

5/2018. (V.31.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2018. (II.01.) a településkép védelméről (mellékletekkel)

14/2017. (X.26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről

9/2017.(VII.4.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

7/2017. (V.25.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2017. (IV.28.) az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról

4/2017. (III.30.) házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

3/2017. (I.31.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (I.30.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

1/2017. (I.25.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2016. (XII.2.) a közterületek filmforgatás célú használatáról

18/2016. (X.27.) önkormányzati kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről

17/2016. (X.27.) a község címerének és zászlójának alapításáról és annak használati rendjéről

16/2016. (X.27) a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről

14/2016. (IX.30.) a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

13/2016. (IX.30.) a közművelődésről

12/2016. (IX.30.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2016. (IX.30.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2016. (IX.30.) a temetőkről és a temetkezésről

5/2016. (V.26.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2016. (II.11.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2016. (I.28.) a kötelező adatkezelés szabályairól

15/2015. (XI.27.) A helyi adókról

14/2015. (XI.27.) Talajterhelési díjról

11/2015. (X.30.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

8/2015. (VIII.14.) ebrendészeti hozzájárulásról

7/2015. (VIII.14.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

6/2015. (VI.30.) Helyi környezet védelméről, köztisztaságról

5/2015. (IV.30.) Háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás

Gazdasági Program 2015-2019.

1/2015. az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

4/2014. az épített és természeti környezet helyi védelméről

9/2012. (IV.26.) Falugondnoki szolgálatról

6/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelete a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

5/2012.(IV.01.)önkormányzati rendelete a gyermekvédelm helyi szabályozásáról

15/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

8/2008. (XII.18.) a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról

8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Helyi Építési Szabályzat térkép

18/2004. (XII.21.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Településfejlesztési eszközökHÉSZ

6/2019. (XI.19.) a helyi építési szabályzatról

6/2019. (XI.19.) 1. melléklet

6/2019. (XI.19.) 2. mellékletTelepülésszerkezeti terv

Településszerkezeti terv határozat

Településfejlesztési koncepció

Csákvári településfejlesztési koncepció


Letölthető nyomtatványok

Kérelem rendszeres lakásfenntartási települési támogatás megállapításához

Kérelem települési támogatás megállapításához

Vagyonnyilatkozat települési támogatás megállapításához

Kérelem rendkívüli temetési települési támogatás megállapításához

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Működési engedély iránti kérelem

Bejelentés nyitvatartási idő változásról


 
Adatvédelmi nyilatkozat Webprogramozás és design: Benis Erzsébet